Advies

Omschrijving
Aan de arbeid, op kantoor of op de werkvloer, zijn risico’s verbonden voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers maar ook in relatie tot de kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van het te leveren product of dienst. Middels de RI&E worden deze risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd waarna een Plan van Aanpak opgesteld wordt om te komen tot een verbetering.

Uw RiE is gericht op de continuïteit van uw bedrijf.
RI & E Plan van Aanpak
Indicatie
De werkgever is volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbo-wet) verplicht een RI&E op te (laten) stellen en deze in enkele gevallen te laten toetsen. Doel van de RI&E is om de risico’s voor uw medewerkers in kaart te brengen. Op basis daarvan maatregelen te treffen waardoor de risico’s worden opgeheven of tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Daarmee worden de medewerkers optimaal beschermd tegen de resterende risico’s op de gebieden Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

Meer Informatie
Voor meer informatie en een offerte op maat kunt U ons bereiken via telefoonnummer:
(076) 520 4999 of via E-mail: info@aoc-snijders.nl


AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl