BHV- en/of ontruimingsplan

Omschrijving

Het BHV- en/of ontruimingsplan kent een omschrijving om te komen tot een goede afstemming tussen:

  • de gebruikers van het pand
  • de beschikbare hulpverleners met de juiste kennis, ervaring en hulpmiddelen
  • de gebouwgebonden (brand)veiligheidsvoorzieningen

waardoor in voorkomend geval een calamiteit of ongewenste gebeurtenis snel en adequaat kan worden aangepakt en waardoor het pand in voorkomend geval, aan de hand van het BHV- ontruimingsplan, op een veilige wijze kan worden ontruimd.

Een ontruimingsplan kan deel uitmaken van het bedrijfshulpverleningsplan van een bedrijf of instelling. Het ontruimingsplan moet een uitneembaar deel zijn van het bedrijfshulpverleningsplan. Het ontruimingsplan is een dynamisch document en moet regelmatig worden getoetst in de praktijk (ten minste één keer per jaar). De eigenaar en/of gebruiker van een gebouw (resp. werkgever) zorgt voor een inventarisatie van de in en om het gebouw aanwezige risico’s. Daarna wordt in overleg met het bevoegd gezag en eventuele verzekeraars een verantwoord pakket van beveiligingsmaatregelen en -voorzieningen gekozen die betrekking hebben op het ontruimingsplan. Hierbij worden de kosten in overweging genomen indien het bedrijf ten gevolge van een calamiteit enige tijd niet of slechts gedeeltelijk verder kan functioneren.

Uitkomsten uit de RI&E / maatgevende factoren

De gegevens uit de RI&E die relevant zijn voor de ontruiming, worden opgenomen en verder uitgewerkt in het ontruimingsplan. Belangrijke aandachtspunten zijn het maximaal te verwachten aantal gelijktijdig aanwezige personen, mobiliteit van deze personen, nationaliteit, taal enz. De maatgevende factoren worden bepaald op basis van NEN 4000.

AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie en een offerte op maat kunt u ons bereiken via telefoonnummer: (076) 520 4999 of via e-mail: info@aoc-snijders.nl

Als u wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan op korte termijn telefonisch contact met u op.