OHSAS zorgsysteem

Omschrijving
Het OHSAS 18001-arbozorgsysteem is een systeem waarmee organisaties gestructureerd vorm kunnen geven aan hun beleid op het gebied van arbozorg, waardoor zij beter in staat zijn arbo-onderwerpen in de organisatie te beheersen en continu te optimaliseren.

Ten behoeve van de implementatie van een OHSAS 18001-zorgsysteem dient er conform de OHSAS-normen een handboek te worden opgesteld. De hierin opgenomen procedures hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en welzijn door de hele organisatie, van laag tot hoog. Vervolgens dient eenieder in de organisatie de inhoud van dit handboek in de praktijk toe te passen, de daadwerkelijke implementatie. Doel van dit alles is ervoor zorg te dragen dat iedereen binnen de organisatie zich lekker voelt en blijft voelen, zowel binnen als buiten werktijd. Als werkgever is het belangrijk de meest ideale omstandigheden te creëren teneinde dit doel te bereiken.

Bij de ontwikkeling van de OHSAS norm is veel aandacht besteed aan de matching met bestaande ISO 14001 en ISO 9001:2000 systemen. Hierdoor is deze internationaal gehanteerde norm relatief gemakkelijk te integreren in deze systemen. De werkwijze leidend tot certificering is als volgt:

  • stap 1. Nulpuntsbepaling. In dit stadium brengen we de kritieke procedures en processen binnen uw organisatie in kaart en spiegelen deze aan de eisen die ISO hieraan stelt.
  • stap 2. Tijdsgebonden plan van aanpak. Op basis van de nulpuntsbepaling kunnen wij een inschatting maken van de te verwachten kosten en de termijn waarop e.e.a.gerealiseerd kan worden.
  • stap 3. Begeleidingsfase. Deze periode kan, afhankelijk van de organisatie 2 maanden tot 1jaar in beslag nemen. Steekwoorden zijn organisatieverandering en coaching van medewerkers teneinde het systeem in stand te houden.
  • stap 4. Certificatie. Na het voltooien van de begeleidingsfase (of implementatiefase) is uw organisatie gereed voor de toetsing door een certificerende instelling.
  • stap 5. Nazorg en onderhoud. Desgewenst verzorgen wij de ondersteuning van de instandhouding van het systeem onder meer door audits.
AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie en een offerte op maat kunt u ons bereiken via telefoonnummer: (076) 520 4999 of via e-mail: info@aoc-snijders.nl

Als u wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan op korte termijn telefonisch contact met u op.