Werkplek onderzoek (WPO)

Omschrijving

Het uitvoeren van de individuele (preventieve) werkplekonderzoeken (WPO) worden uitgevoerd om:

  • bepalen of de huidige werkplek geschikt is voor betrokkene;
  • de werkplek aangepast kan worden om het huidige klachtenbeeld te verminderen c.q. weg te nemen;
  • klachten t.g.v. bureau / beeldschermwerk te voorkomen;
  • te komen tot een goede afstemming tussen belasting en belastbaarheid bij de betrokkene.

In de Arbowet is de zorgplicht voor de werkgever opgenomen om de werkplek en werkplekinrichting aan te passen aan de werknemer en rekening te houden met de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast dient de werkgever aan de werknemer voorlichting te geven over de risico’s verbonden aan de arbeid.

Dit soort preventieve werkplekonderzoeken (WPO) kan bijdragen tot een verhoging van de betrokkenheid van de werknemers tot het onderwerp en dat fysieke klachten door aanpassing van de werkplek klachten kunnen worden voorkomen of in een vroeg stadium werden gesignaleerd.

De individuele rapportages, welke eveneens in het personeelsdossier kunnen worden opgenomen, kunnen een (gedeeltelijke) invulling geven aan de bewijslast i.g.v. aansprakelijkheidstelling van de werkgever.

De planning en coördinatie van de uit te voeren preventieve werkplekonderzoeken wordt in nauwe samenwerking met u uitgevoerd. Getracht zal worden om een aantal medewerkers gelijktijdig een goede stoelinstructie te geven waarna het individueel onderzoek zal plaatsvinden.

Voor zover redelijkerwijs mogelijk worden de werkplekken direct aangepast m.u.v. het verhogen / verlagen van de bureaus m.u.v. verlengen / inkorten van bekabeling.

We zullen een beperkte voorraad aan documenthouders en voetenbankjes bij ons hebben tijdens de werkplekonderzoeken. In overleg kan dan besloten worden deze direct af te stellen en in gebruik te laten nemen.

Indien n.a.v. aanpassingen qua werkplekinrichting een opvolgingsbezoek noodzakelijk wordt geacht zal dat in overleg met u worden ingepland. Tevens zal in voorkomend geval doorverwezen worden naar een (bedrijfs)arts of therapeut.

AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie en een offerte op maat kunt u ons bereiken via telefoonnummer: (076) 520 4999 of via e-mail: info@aoc-snijders.nl

Als u wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan op korte termijn telefonisch contact met u op.