AOC Snijders

Arbeidsveiligheid en gezond werken is goed voor de werknemer, de werkgever en de samenleving. Het vergroot de omzetkansen van bedrijven door te voldoen aan de veiligheidseisen van potentiële opdrachtgevers en bespaart kosten door minder ziekteverzuim en het voorkomen van ongevallen en gevolgschade. Bovendien wordt met een veilige en gezonde werkomgeving slim ingespeeld op de verhoging van de pensioenleeftijd en de toenemende arbeidsdruk. Kortom, veilig werken draagt bij aan meer efficiency, een beter bedrijfsresultaat en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Sinds haar oprichting in 1997 bewijst AOC Snijders BV zich als een gedegen en op de praktijkgerichte totaalleverancier op het gebied van Arbeidsveiligheid.

Met onze advisering onderscheiden wij ons, door niet te adviseren op verschijnselen. Allereerst worden oorzaken achterhaald en vervolgens oplossingen aangereikt. Oplossingen die in overleg met u, gericht zijn op op haalbaarheid, realiteit en continuïteit. We doen dat door middel van voorlichting, begeleiding, detachering maar ook (beeldscherm) werkplek -onderzoek.

Onze opleidingen zijn ontwikkeld, al dan niet op maat, voor managers en medewerkers die de nieuwe kennis direct kunnen toepassen in hun werksituatie. Geen overbodige informatie, maar alleen datgene wat nodig is. Opleidingen worden verzorgd door docenten uit de praktijk die de theorie vertalen naar een praktische uitvoerbaarheid.

Het veiligheidstechnische gedeelte van ons bureau verzorgt de door de wet voorgeschreven keuringen op brandblustoestellen, arbeidsmiddelen, elektrische installatie, draagbaar klimmaterieel en hijshulpmiddelen. Daarnaast kunnen we u ook alle tastbare (arbeids)veiligheidsartikelen (zoals AED’s, brandblussers, ehbo- en persoonlijkebeschermingsmiddelen) leveren. Kortom wij leveren alle aan veiligheid gerelateerde artikelen en diensten.

Ons streven is één loket voor onze klanten waar zij met al hun vragen en wensen op gebied van Arbeidsomstandigheden een antwoord of invulling kunnen verkrijgen, kortom:

“AOC Snijders BV: Dè Specialist in Arbeidsveiligheid”

AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl