Training
VCA Basis incl e-learning en landelijk examen

Deze training is bedoeld voor personen die voor hun werk in bezit moeten zijn van een geldig Basis VCA diploma. Met dit diploma wordt aangetoond dat een werknemer de basiskennis van veilig en gezond werken beheerst.

Deze trainng is bedoeld voor personen die voor hun werk in bezit moeten zijn van een geldig Basis VCA diploma. Met dit diploma wordt aangetoond dat een werknemer de basiskennis van veilig en gezond werken beheerst. Ze zijn dan bekend met de Arbowet en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het voorkomen van arbeidsongevallen.

Deze training bestaat uit twee gedeelten:

 • E-learning Basis VCA
 • Examen Basis VCA

Door middel van een e-learning wordt de theorie van Basis VCA doorlopen. Het is mogelijk om de e-learning op ieder gewenst moment te stoppen en weer op te pakken en hoeft dus niet in één keer doorlopen te worden. De e-learning dient als voorbereiding op het afleggen van het Basis VCA examen.

Nadat er een examendatum is gekozen worden de inlogcodes van de e-learning verstuurd. Het examen kan plaats vinden op de trainingslocatie van AOC Snijders of op een van examenlocaties van het examenbureau. Een examen Basis VCA bestaat uit 40 vragen in verschillende vormen. Een deelnemer is geslaagd voor het examen wanneer minimaal 2.580 (64,5%) punten zijn behaald. Het diploma is geldig voor 10 jaar. De diplomagegevens worden opgenomen in het diplomaregister van de VCA examenbank.

De onderwerpen in de e-learning voldoen aan de eindtermen zoals deze zijn vastgelegd door het Centraal College van Deskundigen onder toezicht van Stichting Samenwerken Voor Veiligheid.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Arbo-wet
 • Risico en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Gereedschappen en machines
 • Werken op hoogte
 • Verplaatsen van lasten
 • Risico’s bij elektrisch- en autogeen lassen
 • Persoonlijke bescherming

Lesmateriaal

De inlogcodes voor de e-learning worden voor het examen naar de deelnemers gemaild. De uitslag van het proefexamen in de e-learning hoeft niet te worden getoond op de examenlocatie.

Trainingsduur en tijden

Het examen Basis VCA duurt 60 minuten.

Interesse?
Vraag meer informatie aan

Kaoutar uit Breda

Referentie
"Ik vond het weer erg leerzaam!"

Kaoutar uit Breda
Kaoutar, uit Breda

Een training volgen bij AOC Snijders? 
Ik help u graag verder! 

Afdeling opleidingen

  076-5204999
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}