Privacyverklaring

Via deze Privacy Statement willen wij, AOC Snijders B.V., u informeren over de wijze waarop wij binnen onze organisatie omgaan met uw persoonsgegevens. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden en omdat wij uw gegevens hiervoor nodig hebben zijn wij dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Wij hebben uiteraard hierbij uw privacy hoog in het vaandel staan en de verwerking van uw gegevens vindt dan ook plaats in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke gegevens worden verzameld

Wij verzorgen een breed scala aan trainingen en opleidingen. Om deze trainingen en opleidingen goed uit te kunnen voeren heeft zij persoonsgegevens van u als cursist nodig.  Deze persoonsgegevens vraagt zij bij aanmelding voor een cursus bij u op of zij verzoekt uw werkgever, als deze u aanmeld voor een cursus, om deze gegevens aan te leveren waarbij uw werkgever uiteraard uw toestemming behoeft om deze gegevens ook aan ons te verstrekken.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam, geboortedatum, adres, BSN Nummer in specifieke gevallen, en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor de cursist is aangemeld, inclusief betalingsgegevens, de feedback van de cursist over de opleiding en docent alsmede alle overige informatie die de cursist of de werkgever verstrekt en die relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast verzamelt en verwerkt AOC Snijders persoonsgegevens in het kader van de door de u gevolgde opleiding, zoals aanwezigheid, competentie en examenscores en/of de opleiding al dan niet door u is behaald.

Hoe worden de gegevens verwerkt

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de gekozen opleiding;
  • om u er, direct of indirect, op te wijzen dat een herhalingsopleiding benodigd is om een geldig certificaat te behouden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • om te voldoen aan op AOC Snijders rustende wet- en regelgeving;

 

Daarnaast kunnen wij, als u daarmee heeft ingestemd, de informatie omtrent de opleiding, zoals aanwezigheid, competentie en uitslagen van examens terugkoppelen aan uw werkgever. Alsmede de certificaten en deelnamebewijzen rechtstreeks aan uw werkgever toesturen.

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen  niet aan derden worden verstrekt tenzij u ons daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gegeven of indien wij deze gegevens op grond van de wet dienen te verstekken. Wel zal AOC Snijders de persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar accreditatieorganisaties als dat bij een specifieke opleiding van toepassing is.

Dit betreft de volgende accreditatieorganisaties:

  • NIBHV B.V. (ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 24322116) : Voor alle NIBHV geaccrediteerde BHV basis en herhalingscursussen worden de cursisten aangemeld bij het NIBHV die, wanneer de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, de cursist door tussenkomst van AOC Snijders een certificaat verstrekt. Door aanmelding van u als cursist aan een NIBHV geaccrediteerde cursus stemt u er dan ook expliciet mee in dat uw persoonsgegevens met het NIBHV worden gedeeld. Meer informatie omtrent de verwerking van deze gegevens door NIBHV vindt u op: https://www.nibhv.nl/privacy-en-cookiebeleid-nibhv/
  • Koninklijke PBNA B.V. (ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 09017208) : Voor alle VCA, VOP en VIL VCU cursussen worden de cursisten aangemeld bij de Koninklijke PBNA B.V. die, wanneer de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, de cursist door tussenkomst van AOC Snijders een certificaat verstrekt. Door aanmelding van u als cursist aan een PBNA geaccrediteerde cursus stemt u er dan ook expliciet mee in dat uw persoonsgegevens met PBNA worden gedeeld. Meer informatie omtrent de verwerking van deze gegevens door PBNA vindt u op: https://www.pbna.com/privacy/
  • De Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken “Het Oranje Kruis”, (ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 40407909) : Voor alle door het Oranje Kruis geaccrediteerde EHBO cursussen worden de cursisten aangemeld bij Het Oranje Kruis die, wanneer de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, de cursist door tussenkomst van AOC Snijders een certificaat verstrekt. Door aanmelding van u als cursist aan een door Het Oranje Kruis geaccrediteerde cursus stemt u er dan ook expliciet mee in dat uw persoonsgegevens met Het Oranje Kruis worden gedeeld. Meer informatie omtrent de verwerking van deze gegevens door Het Oranje Kruis vindt u op: https://www.hetoranjekruis.nl/fileadmin/assets-hetoranjekruis/documents/Over_Het_Oranje_Kruis/PrivacybeleidHOK_20170112.pdf
  • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen “het CBR”: Voor alle Code 95 geaccrediteerde cursussen worden de cursisten aangemeld bij het CBR. Door aanmelding van u als cursist aan een door het CBR geaccrediteerde cursus stemt u er dan ook expliciet mee in dat uw persoonsgegevens met het CBR gedeeld. Meer informatie omtrent de verwerking van deze gegevens door het CBR vindt u op: https://www.cbr.nl/privacy.pp

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing 

Facebook

De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s u als gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden. Deze cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard. Facebook deelt geen informatie van derden. Meer informatie omtrent de verwerking van deze gegevens door Facebook vindt u op: Bekijk Facebook Privacy Statement.

Beveiliging

De door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn adequaat beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De door ons verzamelde en verwerkte gegevens worden bewaard zo lang als dit noodzakelijk is voor de hierboven benoemde doeleinden dan wel zo lang als dit wettelijk is verplicht.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt uiteraard altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u inzage wil hebben in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt of indien u de door ons verwerkte persoonsgegevens wil laten corrigeren dan wel laten verwerken kunt u uw verzoek sturen aan info@aoc-snijders.nl onder vermelding van uw naam en adres. Wij streven er naar om uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek of correctie te reageren.

Als u ons hebt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwijderen zullen wij dit zo snel mogelijk doen tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om deze gegevens toch te bewaren dan wel indien er andere zwaarwegende redenen zijn op grond waarvan wij uw gegevens niet (direct) kunnen verwijderen.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy statement wijzigen. We raden u dan ook aan deze Privacy statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Deze Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.


AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl