Technische keuringen

Keuringen van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140

Omschrijving
De NEN-3140 keuring richt zich op het waarborgen van de elektrische veiligheid van arbeidsmiddelen. De arbeidsinspectie houdt deze NEN-norm aan bij controles op de technische staat en onderhoudsfrequentie van ontkoppelbare elektrische arbeidsmiddelen (met een stekker). Zowel de keuringen als het opzetten en onderhouden van een registratiesysteem kunnen wij voor u verzorgen.vop

Indicatie
De verplichting tot het laten keuren van arbeidsmiddelen volgt uit art. 5.3 van de Arbo-wet, het nemen van risicobeperkende maatregelen n.a.v. de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze verplichting wordt nader uitgewerkt in het Arbobesluit (art. 7.4a). Dit is een algemene richtlijn en geldt dus niet alleen voor arbeidsmiddelen in bijvoorbeeld de bouwsector maar op iedere werkplek en voor iedere werkgever. Met het periodiek (laten) uitvoeren van NEN-3140 keuringen toont de werkgever aan de goede en veilige staat van arbeidsmiddelen te waarborgen. Mocht u van plan zijn een Arbozorgsysteem (zoals VCA) te gaan implementeren binnen uw organisatie, voldoet u bovendien aan de eis tot het keuren van elektrisch handgereedschap.

Instrumenten
De keuringen worden op uw bedrijfslocatie op een in overleg te bepalen tijdstip verzorgd. Zij worden uitgevoerd door een ervaren keurmeester welke de beschikking heeft over professionele meetapparatuur. Deze apparatuur en bijbehorende software stelt u ook in staat de prestaties en het energieverbruik van het geteste arbeidsmiddel in de tijd te volgen.

Resultaat
Na het keuren van uw arbeidsmiddelen volgens NEN-3140 zijn alle ontkoppelbare arbeidsmiddelen getest op hun elektrische veiligheid. Uw voldoet nu aan de normen die gesteld worden door de wetgever of certificerende instantie. Ook worden tijdens de initiële keuring alle te keuren apparaten voorzien van een unieke code waardoor de algehele naspeurbaarheid verhoogd wordt.

Meer Informatie
Voor meer informatie en een offerte op maat kunt u ons bereiken via telefoonnummer: (076) 520 4999 of via E-mail: info@aoc-snijders.nl AOC Snijders B.V. is gevestigd te Breda.


AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl