Inspectie kooiladders

Omschrijving

Op daken moet onderhoud worden gepleegd. Dit geldt voor het dak zelf maar ook voor de aanwezige installaties. Om dit veilig en gezond te kunnen doen, moeten de juiste veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht en maatregelen worden genomen. Hiervoor is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) noodzakelijk.

kooiladderDe keuring richt zich op het waarborgen van de goede staat van kooiladders (met of zonder rustbordessen en loopbordessen) en vaste geveltrappen/gevelladders. Deze arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gekeurd te worden. Zowel de keuringen als het opzetten en onderhouden van een registratiesysteem kunnen wij voor u verzorgen. De ladders moeten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het Arbobesluit, artikel 7.4 en de bijbehorende beleidsregel 7.4­4 ‘Deugdelijkheid ladders’. Volgens deze bepalingen moeten ladders voldoen aan NEN 2484 ‘Draagbaar klimmaterieel. Ladders en trappen. Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud’.

De keuringen worden op uw bedrijfslocatie op een in overleg te bepalen tijdstip verzorgd. Zij worden uitgevoerd door een keurmeester welke op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving op dit gebied. Mocht u kiezen voor het invoeren van een registratiesysteem, dan worden alle objecten voorzien van een unieke code waardoor de naspeurbaarheid wordt vergroot. Ook geeft dit u inzicht in het aantal en de soort middelen waarover uw organisatie beschikt.

AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie en een offerte op maat kunt u ons bereiken via telefoonnummer: (076) 520 4999 of via e-mail: info@aoc-snijders.nl

Als u wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan op korte termijn telefonisch contact met u op.