Legionella onderzoek

Omschrijving
Sinds 2011 is de nieuwe wetgeving voor legionellapreventie in leidingwater van kracht. Deze is opgenomen in hoofdstuk III C van het Waterleidingsbesluit. In deze wetgeving is een verdeling gemaakt in risicocategorieën.

Panden uit de hoog- en middenrisico categorie (o.a. ziekenhuizen, verzorgingshuizen, gevangenissen, zwembaden, hotels, campings, asielzoekerscentra, jachthavens en vakantieparken) zijn verplicht tot het uitvoeren van een Legionella-risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan. Als toevoeging voor deze categorieën komt er een verplichte monstername voor legionella. Op basis van het totaal aantal tappunten in de installatie kan het aantal meetpunten bepaald worden.

Voor locaties in de lage categorie (o.a. sportcomplexen, scholen, bedrijven, horecagelegenheden en wooncomplexen) vervalt de verplichting tot het hebben van een Legionella-risicoanalyse en beheersplan en dus ook het bijhouden ervan. Vanuit de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit geldt voor deze categorie echter wel de zorgplicht. Dit betekend dat het beschikbaar gestelde water moet voldoen aan de kwaliteitsnormen (o.a. legionella minder dan 100 Kolonie Vormende Eenheden per liter) en dat de installatie moet voldoen aan de geldende voorschriften (o.a. NEN 1006 en VEWIN). Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen dient ook hierbij ieder jaar bemonsterd te worden.

AOC Snijders verzorgd voor een groot aantal relaties de periodieke Legionella bemonstering en de coördinatie ervan. Bemonsteringen worden groot ingekocht bij een erkend en gecertificeerd laboratorium waardoor wij voor u, als klant, een scherp tarief per bemonstering kunnen aanbieden.

Ook voor (of ondersteuning bij) het opstellen van een Legionella-risicoanalyse en beheersplan bent u bij ons aan het juiste adres.

AOC Snijders BV is beoordeeld met een
van gebaseerd op reviews · Beoordelingen: Klantenvertellen.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie en een offerte op maat kunt u ons bereiken via telefoonnummer: (076) 520 4999 of via e-mail: info@aoc-snijders.nl

Als u wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan op korte termijn telefonisch contact met u op.