Advies over
BHV- en/of ontruimingsplan

Een ontruimingsplan kan van vitaal belang zijn in het geval van een calamiteit. Een situatie als deze vraagt om een snelle en adequate aanpak waarbij communicatie ook een grote rol speelt. Door een correcte afstemming te krijgen tussen de gebruikers van het pand, de bhv’ers en de gebouwgebonden (brand)veiligheidsvoorzieningen kan er op veilige wijze worden ontruimd.

Een ontruimingsplan zorgt er bovendien voor dat de kans op ongelukken en de kosten voor eventuele gevolgschade verkleind wordt. Ontbreekt het ontruimingsplan terwijl dit wel aanwezig had moeten zijn? Dan kan het tot gevolg hebben dat de verzekering de schade niet zal vergoeden.

De regelgeving

Het hebben van een BHV- en ontruimingsplan is een wettelijke verplichting waar alle bedrijven aan dienen te voldoen. Het ontruimingsplan is een losstaand onderdeel van het bedrijfshulpverleningsplan. Het is een document dat continu aan verandering onderhevig kan zijn en moet daarom met enig regelmaat getoetst worden (ten minste één keer per jaar). Het soort en aantal veiligheidsvoorzieningen wordt bepaald door een aantal factoren zoals het te verwachten aantal aanwezige personen, de mobiliteit van deze personen, de taal enz. Deze factoren zijn bepaald op basis van de NEN8112.

Met het advies van AOC Snijders, krijgt u:

De beschikking over uitgebreide vakkennis
Een eerlijk en onafhankelijk advies voor uw bedrijf
Een duidelijk beeld over uw arbeidssituatie
Inzicht in de verbeterpunten voor uw arbeidsveiligheid
Kaoutar uit Breda

Referentie
"Ik vond het weer erg leerzaam!"

Kaoutar uit Breda
Kaoutar, uit Breda
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}