Advies over
risico inventarisatie &
evaluatie en Plan van Aanpak

Aan de arbeid in uw bedrijf zijn risico’s verbonden. Niet alleen voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, maar ook in relatie tot uw dienst of product. Wij helpen u graag deze risico’s in kaart te brengen en te verminderen.

De regelgeving

Volgens artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet), is de werkgever verplicht een RI&E op te stellen. Daarnaast is het, afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, veelal ook verplicht om de RI&E te laten toetsen door een arbodienst of deskundige.

Wat is een RI&E en plan van aanpak?

Een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een onderzoek waarbij de risico’s voor uw medewerkers of bedrijf in kaart worden gebracht. Wanneer deze aanwezige gevaren zijn geïnventariseerd en eventueel geprioriteerd, kan een Plan van Aanpak worden opgesteld. Op basis daarvan kunnen er maatregelen worden getroffen om uw arbeidsveiligheid te verbeteren.

Met het advies van AOC Snijders, krijgt u:

De beschikking over uitgebreide vakkennis.
Een eerlijk en onafhankelijk advies voor uw bedrijf.
Een duidelijk beeld over uw arbeidssituatie.
Inzicht in de verbeterpunten voor uw arbeidsveiligheid.
aoc snijders

Uw arbeidsveiligheid op orde brengen? 
Wij helpen u graag verder!

AOC Snijders

Specialist in arbeidsveiligheid.

  076-5204999
Het Oranje Kruis 250x211
logo NRR
CRKBO logo 300x300
thumb nibhv
sbb beeldmerk
9bf82f3a7c6bc7b7c368672aaef77f66 f37
logo vca
Image 3
logo veb
nikta