Advies over
Werkplek onderzoek

Klachten en verzuim onder nieuw & huidig personeel voorkomen? Doe dan een werkplekonderzoek! Een werkplekonderzoek kan nieuwe inzichten bieden waarmee u de de werksituatie kan optimaliseren, dit kan klachten en ziekteverzuim terugdringen en heeft direct invloed op de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Indien er een nieuwe medewerker in dienst komt, heeft u medewerkers in dienst met gezondheidsklachten, of werkt u graag preventief? Dan is een werkplekonderzoek de juiste oplossing. Of het nu om een kantoor of productieomgeving gaat, een werkplekonderzoek is overal toepasselijk.

Individueel advies

Wanneer er geen klachten zijn, of iemand nieuw is binnen het bedrijf kan er een preventief werplekonderzoek worden uitgevoerd. Gedurende dit onderzoek wordt de werksituatie geoptimaliseerd om zodoende klachten & verzuim te voorkomen.

Uitgebreid advies (beeldschermwerk)

Ervaart een medewerker klachten tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk, dan kunnen we in een uitgebreid advies vaststellen wat de oorzaak van deze klachten zijn en hoe deze in het vervolg te voorkomen zijn.

Complex advies (industriële of logistieke omgeving)

In dit advies kijken we naar de oorzaak van klachten die ontstaan tijdens het uitvoeren van belastende werkzaamheden. Kunnen we dit in het vervolg voorkomen en zo ja; hoe gaan we dit doen?

Algemeen advies

In een algemeen advies onderzoeken we de risicofactoren en stellen we concrete verbeter-adviezen op voor zowel werkgever als werknemer. Hier werken we aan een gezonde werkhouding, werkplek-instelling en werk-organisatie.

Hoe gaan we te werk?

Een werkplekonderzoek bestaat doorgaans uit 5 stappen:

  1. Een intake, waarin we kennismaken met de werkzaamheden en de daar-op-volgende klachten.
  2. Het onderzoek, waar de werkplek en werkzaamheden geobserveerd worden.
  3. De werkinstructies, waarbij we instructies voorzien m.b.t. het werken in verschillende posities, achter een bureau, scherm en dergelijken.
  4. Verslaglegging van het advies, waarin we u een duidelijk advies voorleggen.
  5. Evaluatie van het advies, waarin we terugblikken op het onderzoek en samen de vastgestelde adviezen beoordelen.


Bij een bezoek aan uw organisatie zullen wij uw medewerkers altijd voorzien van goede werkplek-instructies over bijvoorbeeld het werken achter een bureau, scherm of tafels. Waar mogelijk assisteren we direct met aanpassingen binnen de werkplek en de werkplek-omgeving.

Met het advies van AOC Snijders, krijgt u:

De beschikking over uitgebreide vakkennis
Een eerlijk en onafhankelijk advies voor uw bedrijf
Een duidelijk beeld over uw arbeidssituatie
Inzicht in de verbeterpunten voor uw arbeidsveiligheid
Kaoutar uit Breda

Referentie
"Ik vond het weer erg leerzaam!"

Kaoutar uit Breda
Kaoutar, uit Breda
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}