Advies over
inspectie hefmiddelen,
hijshulpmiddelen en
sjor- en spanbanden

Door de hefmiddelen en hijshulpmiddelen jaarlijks te inspecteren toont de werkgever aan de goede en veilige staat van hijsgereedschap te waarborgen. Onder hijsgereedschap wordt onder andere hijsbanden, kettingwerk en klemmen verstaan.

Regelgeving

Goed onderhoud en een goede controle van hefmiddelen en hijshulpmiddelen is wettelijk verplicht. Minstens één keer per jaar moet het hijsgereedschap gecontroleerd worden op correcte werking. Daarnaast moeten de hijshulpmiddelen om de vier jaar beproefd worden zodat correcte werking gegarandeerd kan worden. De beproeving wordt doorgaans uitgevoerd door de producent of leverancier van de hijshulpmiddelen. Hoewel er geen wettelijk minimum is voor het aantal controles wordt er ten strengste aangeraden om ten minste het aantal controles aan te houden dat door de leverancier is opgegeven.

In goede handen

De keurmeesters van AOC Snijders komen naar u toe en inspecteren ter plekke alle aanwezige hijshulpmiddelen voor een juiste werking. Dit kan zijn op bedrijfs- of projectlocatie. Daarnaast wordt al het te keuren hijsgereedschap voorzien van een unieke code. Hiermee wordt de naspeurbaarheid van uw materiaal verhoogd en bent u zeker van goed werkende hijshulpmiddelen. De inspectie zal bestaan uit het visueel controleren van de hijshulpmiddelen op beschadigingen, chemicaliën, roest en slijtage. Bovendien worden de hijshulpmiddelen gecontroleerd op volledigheid zoals het ontbreken van een aanduiding van de maximaal toelaatbare hijslast.

Sjor- / span banden

De Nederlandse verkeerswetgeving eist dat de lading of delen daarvan moeten zijn gezekerd.
De ladingzekering moet zodanig zijn dat lading onder normale omstandigheden niet van het voertuig kan vallen.

De regelgeving die gebruikt wordt komt uit de norm EN 12195.
Deze norm bevat o.a. de vastzetvoorzieningen met behulp van sjorbanden gemaakt van kunststof vezels voor lading op wegvoertuigen.
In de norm staan de eisen voor de gebruikte band, de spaninrichtingen, de eindbevestigingen en de eventueel aanwezige krachtaanwijsinrichting.
Daarnaast wordt er ingegaan op het beproeven van de sterkte van het bandmateriaal, de sterkte van de complete sjorband, het vermogen voorspanning aan te brengen, de kracht benodigd om bij voorspanning de sjorband los te krijgen en de werking van de spaninrichting bij herhaalde belasting. Het ontwerp bevat ook eisen voor het merken en aanbevelingen voor gebruik en onderhoud.

EN 12640: Vastzetten van lading op wegvoertuigen
Sjorpunten op vrachtwagens voor het goederenvervoer minimale eisen en beproeving
EN 12195-2: Vastzetvoorzieningen voor lading op wegvoertuigen
Sjorbanden gemaakt van kunststofvezels

Opleidingen & trainingen

AOC Snijders biedt, naast de controle van uw hijshulpmiddelen, tevens opleidingen en trainingen aan waar u en uw medewerkers leren hoe te handelen in een crisissituatie.

Bekijk onze opleidingen & trainingen

De voordelen van AOC Snijders

U voldoet aan alle relevante regelgeving en normen.
Gekwalificeerde keurmeesters met kennis van zaken.
Veelal een vaste keurmeester voor uw bedrijf.
Duidelijke uitleg en onafhankelijk advies.
aad

UW ARBEIDSVEILIGHEID OP ORDE BRENGEN?
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

Aad, Operationeel Manager Arbo, veiligheid & keuringen

Aarzel niet contact met me op te nemen. Of het nu om een actuele kwestie gaat, of algemene interesse in onze brede dienstverlening: Laat het vooral weten. Ik reageer graag en snel. Stuur een e-mail naar: advies@aoc-snijders.nl of bel mij op: 06-30563863

Het Oranje Kruis 250x211
logo NRR
CRKBO logo 300x300
sbb beeldmerk
9bf82f3a7c6bc7b7c368672aaef77f66 f37
logo vca
Image 3
logo veb
nikta