Advies over
inspectie
hijshulpmiddelen

Door de hijshulpmiddelen jaarlijks te inspecteren toont de werkgever aan de goede en veilige staat van hijsgereedschap te waarborgen. Onder hijsgereedschap wordt onder andere hijsbanden, kettingwerk en klemmen verstaan.

Regelgeving

Goed onderhoud en een goede controle van hijshulpmiddelen is wettelijk verplicht. Minstens één keer per jaar moet het hijsgereedschap gecontroleerd worden op correcte werking. Daarnaast moeten de hijshulpmiddelen om de vier jaar beproefd worden zodat correcte werking gegarandeerd kan worden. De beproeving wordt doorgaans uitgevoerd door de producent of leverancier van de hijshulpmiddelen. Hoewel er geen wettelijk minimum is voor het aantal controles wordt er ten strengste aangeraden om ten minste het aantal controles aan te houden dat door de leverancier is opgegeven.

In goede handen

De keurmeesters van AOC Snijders komen naar u toe en inspecteren ter plekke alle aanwezige hijshulpmiddelen voor een juiste werking. Dit kan zijn op bedrijfs- of projectlocatie. Daarnaast wordt al het te keuren hijsgereedschap voorzien van een unieke code. Hiermee wordt de naspeurbaarheid van uw materiaal verhoogd en bent u zeker van goed werkende hijshulpmiddelen. De inspectie zal bestaan uit het visueel controleren van de hijshulpmiddelen op beschadigingen, chemicaliën, roest en slijtage. Bovendien worden de hijshulpmiddelen gecontroleerd op volledigheid zoals het ontbreken van een aanduiding van de maximaal toelaatbare hijslast.

Opleidingen & trainingen

AOC Snijders biedt, naast de controle van uw hijshulpmiddelen, tevens opleidingen en trainingen aan waar u en uw medewerkers leren hoe te handelen in een crisissituatie.

Bekijk onze opleidingen & trainingen

De voordelen van AOC Snijders

U voldoet aan alle relevante regelgeving en normen.
Gekwalificeerde keurmeesters met kennis van zaken.
Veelal een vaste keurmeester voor uw bedrijf.
Duidelijke uitleg en onafhankelijk advies.
Gerard Snijders

UW ARBEIDSVEILIGHEID OP ORDE BRENGEN?
IK HELP U GRAAG VERDER!

Gerard, Directeur - Eigenaar   076-5204999
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}