Nieuwsbericht
De RI&E: je hoeft het niet alleen te doen

De RI&E als startpunt voor een veilige en gezonde werkomgeving klinkt zo gemakkelijk. En dat is het ook, met de hulpmiddelen van AOC Snijders.

Een veilige en gezonde werkomgeving: dat zou vanzelfsprekend moeten zijn voor elk bedrijf. Goed voor de werknemer, goed voor de werkgever. Want minder ziekteverzuim, goed voorbereid zijn op onverwachte risico’s en gelukkige medewerkers: daar profiteert iedereen van. De RI&E oftewel risico-inventarisatie en ­evaluatie is het startpunt voor zo’n werkomgeving. En je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden.

AOC Snijders is er voor elke ondernemer die werk wil maken van een betere werkomgeving. Die aan de slag wil met een RI&E, maar zoekt naar de manier waarop. AOC Snijders helpt met kennis en tools bij het maken van een RI&E. Ondernemers voldoen daarmee niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar maken werk van een gezonde en veilige werkomgeving.

Arbovisie 2040

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Arbovisie 2040 opgesteld en de missie geformuleerd dat iedere dode door werk er een te veel is. Om zero death te bereiken, is het van belang dat werkgevers, opdrachtgevers en werkenden de arboregelgeving naleven. De RI&E speelt hierin een grote rol.

In de Arbovisie 2040 heeft de overheid meerdere doelstellingen geformuleerd. Een daarvan is dat elke werkgever in Nederland investeert in preventie om ziekte en uitval door werk te voorkomen en die zo kort mogelijk te laten duren.

Daarom wil de overheid het opstellen van een goede RI&E bevorderen en stimuleren dat bedrijven en organisaties die actueel houden. Samen met werkenden beheersmaatregelen treffen en aan bronbeleid doen, hoort daar ook bij. Een start-RI&E met preventie als uitgangspunt moet dit vooral voor het mkb laagdrempeliger en eenvoudiger maken.

De rol van de RI&E

De verplichte RI&E helpt bedrijven een degelijk arbobeleid te voeren: gestructureerd zicht en grip krijgen op risico’s en het gesprek daarover voeren. Feit is echter dat slechts de helft van alle bedrijven een RI&E heeft. En dat de kwaliteit daarvan in veel gevallen onvoldoende is. Is er wel een RI&E, dan ontbreken in 30 procent daarvan alle of enkele belangrijke risico’s.

Daarmee heeft maar 35 procent van de bedrijven een RI&E waarin zij alle belangrijke risico’s hebben geïnventariseerd. Dat is problematisch, omdat de RI&E de basis vormt van een goed arbobeleid. De verplichte RI&E helpt bedrijven om gestructureerd zicht en grip te krijgen op risico’s, het gesprek daarover te voeren en zo een degelijk arbobeleid te voeren.

Bent u geïnteresseerd in advies over risico inventarisatie of samenwerking met AOC Snijders? Bekijk onze uitgebreide mogelijkheden, klik hier voor meer informatie.

Gerelateerd nieuws

teambuilding

Bhv teambuilding voor uw bhv cursus!

speeltoestellen

Rechtbank besluit: alle speeltoestellen gastouders moeten worden gekeurd

langdurigverzuim

Groter risico op langdurig verzuim

aoc snijders call to action

Meer weten over arbeidsveiligheid? 
Ik help u graag verder!

AOC Snijders

Specialist in arbeidsveiligheid.

  076-5204999
Het Oranje Kruis 250x211
logo NRR
CRKBO logo 300x300
sbb beeldmerk
9bf82f3a7c6bc7b7c368672aaef77f66 f37
logo vca
Image 3
logo veb
nikta