Training
BHV herhaling CCV Code95

Deze cursus is bedoeld om de eerder behaalde vaardigheden en competenties te herhalen en te verdiepen. Het lesprogramma is goedgekeurd door het CBR. De nadruk ligt op situaties zoals die kunnen voorkomen tijdens het werk van beroepschauffeurs.

Deze cursus is bedoeld om de eerder behaalde vaardigheden en competenties vanuit de cursus Basis Bedrijfshulpverlening te herhalen en te verdiepen. Het is een praktische cursus met een lesprogramma dat is goedgekeurd door het CBR. De nadruk ligt in deze cursus op het adequaat verlenen van eerste hulp en het bestrijden van een beginnende brand zoals die kunnen voorkomen tijdens het werk van beroepschauffeurs. Na deelname aan deze cursus kent het CBR de punten toe aan de cursisten voor het aantal gevolgde nascholingsuren.

Tijdens de herhalingscursussen kunnen cursisten onderwerpen aandragen waar zij in hun rol als bedrijfshulpverlener mee te maken hebben gehad.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Alarmeren volgens procedure
 • Benaderen van een slachtoffer
 • Reanimatie & AED
 • Stabiele zijligging
 • Aanleggen van verbanden
 • Ziektebeelden
 • Bewustzijn
 • Wat is brand
 • Brandklassen
 • Blusmiddelen
 • Blussen van beginnende brand
 • Redenen van ontruimen
 • Procedures & communicatie

Lesmateriaal

Voor deze cursus wordt er geen lesmateriaal verzonden. Ter voorbereiding kunnen cursisten het eerder uitgereikte cursusboek Basis Bedrijfshulpverlener doornemen.

Cursusduur en tijden

De cursus betreft 1 dag. De cursustijden zijn van 08.30 – 16.30 uur. Koffie/thee met wat lekkers en een uitgebreide lunch zijn inbegrepen.

Cursisten dienen minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Indien cursisten niet op tijd aanwezig zijn, worden zij, op grond van de regels vanuit het CBR, niet meer toegelaten tot de cursus.

Kaoutar uit Breda

Referentie
"Ik vond het weer erg leerzaam!"

Kaoutar uit Breda
Kaoutar, uit Breda
Sandra van der Hout - Verweerde

Een training volgen bij AOC Snijders? 
Ik help u graag verder! 

Sandra, Planner opleidingen

Afdeling opleidingen

  076-5204999
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}