Training
BHV herhaling CCV Code95

Deze training is bedoeld om de eerder behaalde vaardigheden en competenties te herhalen en te verdiepen. Het lesprogramma is goedgekeurd door het CBR. De nadruk ligt op situaties zoals die kunnen voorkomen tijdens het werk van beroepschauffeurs.

Deze training is bedoeld om de eerder behaalde vaardigheden en competenties vanuit de training Basis Bedrijfshulpverlening te herhalen en te verdiepen. Het is een praktische training met een lesprogramma dat is goedgekeurd door het CBR. De nadruk ligt in deze training op het adequaat verlenen van eerste hulp en het bestrijden van een beginnende brand zoals die kunnen voorkomen tijdens het werk van beroepschauffeurs. Na deelname aan deze training kent het CBR de punten toe aan de deelnemers voor het aantal gevolgde nascholingsuren.

Tijdens de herhalingstraining kunnen deelnemers onderwerpen aandragen waar zij in hun rol als bedrijfshulpverlener mee te maken hebben gehad.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Alarmeren volgens procedure
 • Benaderen van een slachtoffer
 • Reanimatie & AED
 • Stabiele zijligging
 • Aanleggen van verbanden
 • Ziektebeelden
 • Bewustzijn
 • Wat is brand
 • Brandklassen
 • Blusmiddelen
 • Blussen van beginnende brand
 • Redenen van ontruimen
 • Procedures & communicatie

Lesmateriaal

Voor deze training wordt er geen lesmateriaal verzonden. Ter voorbereiding kunnen deelnemers het eerder uitgereikte theorieboek Basis Bedrijfshulpverlener doornemen.

Trainingsduur en tijden

De training betreft 1 dag. De tijden zijn van 08.30 – 16.30 uur. Koffie/thee met wat lekkers en een uitgebreide lunch zijn inbegrepen.

Deelnemers dienen minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Indien deelnemers niet op tijd aanwezig zijn, worden zij, op grond van de regels vanuit het CBR, niet meer toegelaten tot de training.

Kaoutar uit Breda

Referentie
"Ik vond het weer erg leerzaam!"

Kaoutar uit Breda
Kaoutar, uit Breda
Sandra van der Hout - Verweerde

Een training volgen bij AOC Snijders? 
Ik help u graag verder! 

Sandra, Planner opleidingen

Afdeling opleidingen

  076-5204999
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}