Een opleiding of training op maat bij u op locatie? Neem voor de mogelijkheden met ons contact op!

Training
BHV herhaling incl e-learning

Deze training is bedoeld om de eerder behaalde vaardigheden en competenties vanuit de training Basis Bedrijfshulpverlening te herhalen en te verdiepen. Deze herhalingstraining bestaat uit: e-learning herhaling Bedrijfshulpverlening en een praktijkdagdeel.

Deze training is bedoeld om de eerder behaalde vaardigheden en competenties vanuit de training Basis Bedrijfshulpverlening te herhalen en te verdiepen. Een bedrijfshulpverlener is opgeleid om eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te bestrijden en het begeleiden van een ontruiming in afwachting van professionele hulpverleners.

Deze herhalingstraining bestaat uit twee gedeelten:

 • E-learning herhaling Bedrijfshulpverlening
 • Praktijkdag Bedrijfshulpverlening

De e-learning

Door middel van de e-learning wordt de theorie voor de praktijk dagdeel herhaald. De e-learning bestaat uit twee modules: Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming. Het is mogelijk om de e-learning op ieder gewenst moment te stoppen en weer op te pakken en hoeft dus niet in één keer doorlopen te worden. Beide modules dienen voorafgaand aan de praktijk dagdeel met een voldoende (meerkeuzevragen) te zijn afgerond.

Het praktijkdagdeel

Na het behalen van de e-learning kunnen de deelnemers deelnemen aan een praktijk dagdeel. Als zij aan dit dagdeel actief deelnemen en de praktische vaardigheden aan het eind van de training beheersen, zullen zij worden gecertificeerd als bedrijfshulpverlener.

Tijdens de training worden de letsels/ziektebeelden en branden die het meest voorkomen behandeld en er wordt een algemene inzetprocedure bij een ontruiming geleerd. Voor specifieke bedrijfsrisico’s (bijv. werken op hoogte) zal een aanvullende training of instructie nodig zijn. Tijdens de herhalingstrainingen kunnen deelnemers onderwerpen aandragen waar zij in hun rol als bedrijfshulpverlener mee te maken hebben gehad.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Alarmeren volgens procedure
 • Benaderen van een slachtoffer
 • Reanimatie & AED
 • Stabiele zijligging
 • Aanleggen van verbanden
 • Ziektebeelden
 • Blusmiddelen
 • Blussen van beginnende brand
 • Redenen van ontruimen
 • Procedures & communicatie

Lesmateriaal

De inlogcodes voor de e-learning worden voor de praktijkdag naar de deelnemers gemaild. Beide modules worden afgesloten met een theorie examen. Deze dienen beide met een positief resultaat zijn afgerond. Hierna kan men deelnemen aan een praktijkdag.

Trainingsduur en tijden

De training betreft 1 dagdeel. De tijden zijn van 08.30 – 12.00 uur of van 13.00 - 16.30 uur. Koffie/thee is inbegrepen. 

Vrijstelling EHBO-diploma

Personen met een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis of het Rode Kruis kunnen vrijstelling krijgen voor de module Eerste Hulp. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.
 

Kaoutar uit Breda

Referentie
"Ik vond het weer erg leerzaam!"

Kaoutar uit Breda
Kaoutar, uit Breda
sandra

Een training volgen bij AOC Snijders? 
Ik help u graag verder! 

Sandra, Coördinator opleidingen

Aarzel niet contact met me op te nemen. Of het nu om een actuele kwestie gaat, of algemene interesse in onze brede dienstverlening: Laat het vooral weten. Ik reageer graag en snel. Stuur een e-mail naar: opleidingen@aoc-snijders.nl of bel mij op: 06-13133861

Het Oranje Kruis 250x211
logo NRR
CRKBO logo 300x300
sbb beeldmerk
9bf82f3a7c6bc7b7c368672aaef77f66 f37
logo vca
Image 3
logo veb
nikta